Mój warsztat II

              W pierwszej części notatek opisujących mój warsztat krętacza omówiłem organizację stanowiska pracy, oraz podstawowe narzędzia do wykonywania sztucznych muszek. Skupiłem się na zestawie podstawowym. Imadło, nożyczki, igła, finiszer, szczypczyki do jeżynek, szczoteczka do dubbingów, nawijarka i lakier.( Fot. 1.) Używając tych narzędzi wykonamy prawie każdą muchę. Można jednak uzupełnić nasz warsztat o wiele dodatkowych narzędzi i gadżetów. Pewnie można by się bez nich obejść… Ale przyspieszą one i ułatwią różne operacje bezpośrednio w trakcie wykonywania muchy, lub w czasie przygotowywania materiałów.
           Oto niektóre z nich:

             Zachęcam do doskonalenia i wzbogacania naszych warsztacików. Wymyślanie i opracowywanie nowych narzędzi i metod, doskonalenie starych, to świetna zabawa, prawie tak przyjemna, jak samo wykonywanie muszek. Zwłaszcza gdy możemy naszymi patentami wymienić się z kolegami – krętaczami przy okazji spotkań przy imadle.

           Tekst ukazał się w Wiadomościach Wędkarskich XI.2014.