Belona.Rozewie 2010.

Szczupak na muchę.

Czarna Przemsza. „Opłatek” 2010.

Łeba 2008

Norwegia A.D. 2010